top of page
ค้นหา

keeen

โครงการท่ามหาราช ร่วมมือกับ คีนน์ (KEEEN) ติดตั้งอุปกรณ์จ่ายผลิตภัณฑ์โฟมล้างมืออัตโนมัติตามจุดคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่โครงการฯ และใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากคีนน์ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค “เพิ่มความมั่นใจในการเที่ยวยุค New Normal ให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการที่ท่ามหาราช มั่นใจได้กับความสะอาด และปลอดภัย”

นอกจากนี้พนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานประจำร้านค้าภายในโครงการท่ามหาราช ได้รับวัคซีนป้องกัน Covid-19 ครบแล้ว และยังคงเน้นสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการให้บริการ เพื่อเป็นการช่วยป้องกันการการแพร่กระจายของเชื้อโรคในที่สาธารณะ ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้มาใช้บริการได้ทุกวันComments


bottom of page