THA MAHARAJ

ท่ามหาราช ไลฟ์สไตล์มอลล์ แห่งเดียวในย่านกรุงเก่า ตั้งอยู่บนถนนมหาราช ริมแม่นํ้าเจ้าพระยา ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของกรุงเทพมหานคร

เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว อุดมไปด้วยศิลปะ และมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน แหล่งรวมวัตถุบูชาที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย รวมถึงร้านอาหารอร่อยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละร้าน

ในอดีต ถนนมหาราช เคยเป็นถนนข้างกำแพงพระราชวังหลวงด้านตะวันตก ตัดขึ้นในสมัย รัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาโครงการได้พัฒนาโดยปรับปรุงเปลี่ยนการใช้พื้นที่และกลุ่มอาคารพาณิชย์ขนาด low-rise ที่มีอยู่ สร้างขึ้นใหม่พัฒนาเป็น open-air shopping & lifestyle market ที่เข้ากับ lifestyle ของคนรุ่นใหม่ และยังคงกลิ่นอายของวิถีชีวิตชุมชนบนเกาะรัตนโกสินทร์ โดยเน้นการสัญจรทางน้ำซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนกรุงในอดีต ซึ่งในลุ่มน้ำของเขตพระนครนั้นเคยเป็นศูนย์กลางความเจริญ การขนส่งและการค้าขายริมแม่น้ำเจ้าพระยา

 

โครงการ ท่ามหาราช ประกอบไปด้วยอาคารทั้งหมด 7 อาคาร โดยแยกเป็นอาคาร A, C, D, E, F, G, และอาคาร P เป็นส่วนของอาคารจอดรถ 

Concept ของโครงการท่ามหาราชอยู่ภายใต้แนวความคิดของ riverside eatery, urban oasis, art & culture market โดยใช้กลุ่มอาคารพาณิชย์ที่มีอยู่ดั้งเดิม และเปิดเป็น riverside walk ให้ผู้คนได้เข้าถึงแม่น้ำมากขึ้น เป็นสถานที่ทานข้าวนั่งชิลริมนํ้า เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจและสัญจรทางน้ำสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้คนทั่วไป

Thamaharaj.jpg
Tha Maharaj.jpg