top of page
ค้นหา

Coffee Fete #2

Coffee Fete #2

ขอบคุณ สถาบันการเรียนรู้กาแฟพิเศษประเทศไทย (SCITH) เป็นอย่างมากที่มาจัดกิจกรรม DRIP COFFEE WORKSHOP ได้ความรู้และประสบการณ์ใหม่กลับบ้านเพียบ☕️🫖


ขอบคุณร้านค้าทุกๆร้านที่มาเป็นส่วนหนึ่งในงาน Coffee Fete #2


และที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณคอกาแฟทุกๆท่านที่มาร่วมกิจกรรมและมาร่วมสนุกกันในงานครั้งนี้bottom of page