Free Concert @ Tha Maharaj

27-28 May 2016

ไหว้พระ 9 วัด ล่องเรือเจ้าพระยาสายนทีแห่งศรัทธา อิ่มบุญ...สุขใจ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2559

ภาพบรรยากาศงาน Water Festival 2016 @ Tha maharaj