งานวันเด็ก

สวดมนต์ข้ามปี... พระอารามหลวง

สวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

ประวัติศาสตร์พ่อหลวง ไว้เเนบหัวใจคนไทยในรัชกาลที่9