top of page
ค้นหา

LOVE CHAO PHRAYA ครั้งที่ 3 เปิดโลกกว้าง สร้างการเรียนรู้ ณ เจ้าพระยา

ภาพบรรยากาศงาน LOVE CHAO PHRAYA ครั้งที่ 3 เปิดโลกกว้าง สร้างการเรียนรู้ ณ เจ้าพระยา กับน้องๆ โรงเรียน

วัดมหาธาตุ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนของว่าง เครื่องดื่ม และอุปกรณ์ทัศนศีกษา

ให้แก่เด็กๆ ในกิจดรรมครั้งนี้ Lactasoy ,Yamaha ,โก๋แก่ ,CAT ,S&P ,Starbucks ,The Coffee Club ,เฉาก๊วยตาตั้ม

และขอขอบคุณกลุ่มบริษัทในเครือ ทีมงานทุกๆ คน ที่เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
Comentários


bottom of page