100 ปี แห่งความเจริญบนสายนํ้า

23 กันยายน 2563


 

100 ปีแห่งความเจริญบนสายน้ำ
กว่าศตวรรษ ที่กลุ่มบริษัทสุภัทรา ให้บริการเรือข้ามฟาก บริการประชาชน ในการเดินทางสัญจรข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา และอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมายาวนาน และพัฒนาการให้บริการโดยสารทางเรืออย่างต่อเนื่อง สู่ธุรกิจท่องเที่ยวอีกมากมาย อาทิเช่น เรือท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และ คอมมูนิตี้มอลล์
กลุ่มบริษัทสุภัทรา ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านจากใจจริง ที่ไว้วางใจในบริการของเรา ตลอดจนพนักงานทุกคนที่สนับสนุนและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกิจการต่างๆ มาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ในอนาคต เราสัญญาว่าจะยังคงให้ความสำคัญกับทุกท่าน และยึดถือแนวคิดในการสร้างความเจริญบนสายน้ำ ต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตและยั่งยืนต่อไป