"สุข แสง ศิลป์" River Festival 2018

06 พฤศจิกายน 2561


“สุข แสง ศิลป์" 
River Festival 2018 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม

จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ในพื้นที่สำคัญริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ วัดโพธิ์ วัดอรุณฯ วัดกัลยาฯ วัดประยุรฯ ท่ามหาราช ยอดพิมานฯ เอเชียทีคฯ และ ล้ง1919 งานเดียวที่จะได้ไหว้พระยามค่ำคืนและชมความงามของสายน้ำเจ้าพระยา
เชิญมาร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่เป็นเอกลักษณ์ดีงามไปทั่วโลก กับกิจกรรมมากมายที่ท่ามหาราช อาทิ
- กระทงบุฟเฟ่ ที่สามารถเลือกดอกไม้ประดิษฐ์กระทงด้วยตัวคุณเอง
- สัมผัสประสบการณ์ลอยกระทงกลางแม่น้ำเจ้าพระยา 
- แต่งกายชุดไทย ย้อนยุค เที่ยววัด เที่ยวท่า
- อิ่ม อร่อยกับซุ้มอาหาร และขนมไทย
- เพลิดเพลินกับดนตรีเพราะๆ และหนังกลางลาน

>> วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2561 พบกันที่ ท่ามหาราชนะคะ
สนใจพื้นที่ออกบูธ    02 024 1393  /   085 163 9444

รับบูธสินค้าต่างๆ
  - สินค้าเทศกาลลอยกระทง 
  - อาหาร เครื่องดื่ม 
  - ของเล่น ของสวยงาม สินค้าทั่วไป

#thamaharaj #tastetheriverlife #riverfest2018 #ลอยกระทง2561#ลอยกระทง2018

 

---------- Layout ---------

 

River Festival 2018 
" สุข แสง ศิลป์ " 9 ท่าน้ำร่วมสมัย
วันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2561
17:00 - 22:30 น.

เส้นทางเดินเรือรับส่งฟรี ตลอด 9 ท่าน้ำร่วมสมัย
(In English please click "See More")

- เส้นทางที่ 1 R1 - R6  *เรือออกทุกๆ 20 นาที
   ท่าเตียน-วัดโพธิ์ > ท่ามหาราช > ท่าวัดอรุณฯ > ท่าวัดกัลยาฯ> 
   ท่าวัดประยูรฯ > ท่ายอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค

- เส้นทางที่ 2 R6 - R10  *เรือออกทุกๆ 30 นาที
   ท่ายอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค > ท่าล้ง1919 > ท่าไอคอนสยาม > 
   ท่าสาธร > เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

River Festival 2018 
Blissful Cultural Nights at 9 Piers of Contemporary 
November 21 - 24 , 2018
(Free shuttle boat throughout 9 piers of Contemporary Culture)
- Route 1 R1 - R6  *Departure every 20 minutes
  Tha Tien Pier - Wat Pho > Tha Maharaj Pier > Wat Arun 
   Pier > Wat Kalaya Pier > Wat Prayoon Pier > Yodpiman 
   River Walk Pier

- Route 2 R6 - R10  *Departure every 30 minutes
   Yodpiman River Walk Pier > Lhong1919 > ICONSIAM 
   Pier > Sathorn Pier > Asiatique The Riverfront Pier

#RiverFestival2018 #สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย #สุขแสงศิลป์