ภาพบรรยากาศงาน MHA-MA-THA (หมามาท่า)

23 สิงหาคม 2560


ภาพบรรยากาศความประทับใจในงาน “MHA-MA-THA” (หมามาท่า) ครบรอบ 5 ปี มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา)

ท่ามหาราช x มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา)

เมื่อวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา