26 โรงละครวังหน้า

อยู่ติดกับโรงละครแห่งชาติ ภายในมีหอศิลป์ที่รวบรวมผลงานด้านศิลปะไว้มากมาย