25 อนุสาวรีย์ทหารอาสา

สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ปี พ.ศ.2462 เพื่อบรรจุอัฐิของทหารอาสาจำนวน 19 นายที่เสียชิวิตในสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งครั้งนั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมกับฝ่ายพันธมิตรโดยส่งทหารอาสาสมัครเข้าร่วมรบในสมรภูมิยุโรปจำนวน 1200 นายในปี พ.ศ.2461 ภายใต้ซุ้มจัตุรมุขทั้ง 4 ด้านของตัวอนุสาวรีย์บรรจุแผ่นหินอ่อนแกะสลักเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่ 1รวมถึงชื่อของทหารอาสาสมัครที่เสียชีวิตทั้ง 19 นาย