24 โรงละครแห่งชาติ

เป็นโรงละครแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังบวรสถานมงคลหรือ พระบวรราชวัง (เดิม) เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.2503 แล้วเสร็จปี พ.ศ.2508 ตัวอาคารมีลักษณะเป็นคอนกรีตทรงไทยประยุกต์รูปตัวที หลังคาเป็นรูปทรงไทย ที่หน้าบันไดด้านหน้าเป็นอาคารปูนปั้นนูนสูง รูปพระพิฆเนศ อันเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาทั้งมวลและยังมีรูปปั้นเทพเจ้าและรูปจำลองตัวละครต่างๆของไทย