22 ท่าเรือท่าพระจันทร์

ตั้งอยู่บริเวณสุดถนนพระจันทร์ เดิมเคยเป็นบริเวณวังของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม บริเวณโดยรอบท่าเรือเป็นชุมชนเก่าแก่และยังเป็นตลาดพระเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพ