21 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2477 ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย ในระยะแรกได้เปิดสอนเฉพาะวิชากฎหมายและเศรษฐศาสตร์การเมือง ต่อมาได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันยุคทันสมัยและมีความหลากหลายมากขึ้น และได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์