20 วัดมหาธาตุ

เป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญมากอีกแห่งหนึ่งบนเกาะรัตนโกสินทร์ มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี(พ.ศ.1893-2510) และมีบทบาทและความสำคัญมากขึ้นในยุครัตนโกสินทร์ เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชในสมัยรัชกาลที่ 1 (พ.ศ. 2325-2411) และสถานที่สร้างเมรุพระราชทานเพลิงพระศพพระบรมวงศ์ชั้นสูงในสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2411 – 2453)