19 ท่าเรือท่าช้าง

มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 (พ.ศ. 2325-2411) ในสมัยก่อนควาญช้างจะพาช้างจากวังหลวงมาอาบน้ำที่ท่านี้ปัจจุบันท่าช้างมีท่าเรือข้ามฟากตลาดสด และร้านค้าตั้งอยู่เรียงรายลักษณะเป็นตึกแถวโบราณสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411 – 2453) อาคารตึกแถวนี้มีการประดับรูปด้านหน้าด้วยกระบังหน้าปูนปั้นและกรอบหน้าต่างประตูมีลวดวายสวยงาม