18 มหาวิทยาลัยศิลปากร

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกว่ากันว่า วัดพระแก้ว นั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2325 เป็นวัดที่สร้างขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวังเป็นมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกในประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านศิลปกรรม และโบราณคดี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2486 โดย คอร์ราโด เฟโรซีครูสอนศิลปะชาวอิตาเลียน บริเวณที่เป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรปัจจุบันนั้น แต่เดิมเคยเป็นที่ตั้งของวัง3วังในสมัยรัชกาลที่ 1