13 ท่าเรือท่าเตียน

บริเวณท่าเตียนเคยเป็นหนึ่งในชุมชนที่มีความสำคัญในเขตรอบเกาะรัตนโกสินทร์ บริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของวังที่ประทับของเชื้อพระวงศ์ในสมัยรัชกาลที่ 1 (พ.ศ. 2325-2411) ต่อมาได้เกิดไฟไหม้เป็นบริเวณกว้างจนโล่งเตียน ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่า “ท่าเตียน” ปัจจุบันท่าเตียนได้กลายเป็นย่านการค้า มีสินค้ามากมายโดยเฉพาะของทะเลตากแห้งและสมุนไพร ท่าเตียนยังเป็นท่าน้ำที่เป็นจุดรับส่งเรือข้ามฟากไปยังวัดอรุณราชวราราม แถวๆท่าเรือมีสวนสาธารณะชื่อ สวนนาคราภิรมย์