12 มิวเซียมสยาม

อาคารของพิพิธภัณฑ์เคยใช้เป็นที่ทำการของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวังเก่าที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 (พ.ศ.2367-2394) ต่อมาที่ผืนนี้ได้ถูกโอนเป็นของรัฐในสมัยรัชกาลที่ 6 (พ.ศ.2453-2468) อาคาร 3 ชั้นถูกออกแบบให้มีระเบียงในส่วนด้านหน้าของอาคารทุกชั้น ลักษณะอาคารและลวดลายประดับอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรป กลายเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกของไทยมาจนถึงปัจจุบัน