11 ปากคลองตลาด

เป็นตลาดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในอดีตบริเวณปากคลองตลาดเคยเป็นตลาดน้ำมาก่อน ปัจจุบันกลายเป็นตลาดขายส่งดอกไม้สดและผลผลิตทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทุกค่ำคืนจะเห็นบรรยากาศของตลาดที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนมากมายที่มาเลือกซื้อเลือกหาดอกไม้นานาชนิด