09 สะพานมอญ

เป็นสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิมที่สร้างโดยชาวมอญในสมัยรัชกาลที่ 3 ตัวสะพานเป็นไม้สักขนาดใหญ่และหนา ปัจจุบันสะพานมอญถูกปรับปรุงใหม่เป็นสะพานคอนกรีตหลังจากถูกเผาเสียหายเมื่อปี พ.ศ.2453 บริเวณที่เป็นสะพานมอญนี้ในสมัยก่อนชาวมอญได้ล่องเรือเข้ามาค้าขายในคลองคูเมืองเดิม และได้จอดพักเรือค้าขายอยู่เป็นชุมชนริมฝั่งคลองจนกลายเป็นชื่อสัญลักษณ์ของพื้นที่ในที่สุด