08 สะพานหก

เป็นสะพานไม้ สามารถยกหกขึ้นหกลงเพื่อให้เรือผ่านได้ เรียกกันว่าสะพานหกแบบวิลันดา อันเป็นแบบสะพานจากประเทศเนเธอร์แลนด์ สร้างขึ้นครั้งแรกในปลายรัชกาลที่ 4 (พ.ศ.2394 - 2411)