04 กระทรวงมหาดไทย

เคยเป็นวังที่ประทับในรัชกาลที่ 2 และ 3 ต่อมาได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานอาคารและสถานที่ให้ใช้เป็นสถานที่ราชการคือกระทรวงมหาดไทย มาจนถึงปัจจุบัน ลักษณะเด่นของอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เห็นได้ชัดคือ การตกแต่งผนังอาคารเซาะร่องให้ดูเหมือนหินและโค้งช่องประตูหน้าต่าง มีหินหลักยอดโค้งซึ่งคล้ายกับสถาปัตยกรรมเรอเนสซองส์ในยุโรป