02 กระทรวงกลาโหม

บริเวณที่เป็นกระทรวงกลาโหมปัจจุบันนั้น แต่เดิมเคยเป็นที่ตั้งของวังที่รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานแก่พระเจ้าลูกยาเธอ 3 พระองค์ในปี พ.ศ. 2425 อาคารกระทรวงกลาโหม เป็นอาคารสูง 3 ชั้น ที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก หน้าบันชั้นสามประดับด้วยลายปูนปั้นปิดทองตราราชวัลลภ มีปืนใหญ่โบราณนับสิบกระบอกที่วางตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งด้านหน้าตึก