00 ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

เป็นศาลที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีตามธรรมเนียมไทยโบราณที่ว่า ก่อนจะสร้างเมืองจะต้องทำพิธียกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นชัยภูมิสำคัญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้น เสาหลักเมืองเดิมสร้างด้วยไม้ชัยพฤกษ์ ประกับด้านนอกด้วยไม้แก่นจันทน์ มียอดสวมลงบนเสา ลงรักปิดทองสำหรับบรรจุชะตาเมือง